Ι.ΚΤΕΟ Ηρακλείου ΑΦΟΙ Γιαννακάκη

Το Ι.ΚΤΕΟ ΑΦΟΙ Γιαννακάκη δραστηριοποιείται από το 2006 και από τότε παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τεχνικών ελέγχων σε επιβατικά, φορτηγά οχήματα και μοτοσυκλέτες . Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, σας παρέχει τον ασφαλή τεχνικό έλεγχο του οχήματος σας μέσα σε μόλις 20 λεπτά. ΄Απώτερο στόχο αποτελεί η διεξαγωγή των τεχνικών ελέγχων οχημάτων οι οποίοι διασφαλίζουν την ασφάλεια του οδηγού και ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Το Ι.ΚΤΕΟ ΑΦΟΙ Γιαννακάκη βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Χωστός στον δρόμο για την φοινικιά, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου, στην λεωφόρο Μάνου Κατράκη 23, δυναμικότητας δύο πλήρους αυτόματες γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων και μιας πλήρους αυτόματης γραμμής ελέγχου δίκυκλων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με αριθμό εξουσιοδότησης 124 από το υπουργείο μεταφορών.
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξοπλισμός - Προσωπικό
Οι πιστοποιημένοι από το κράτος ελεγκτές του ιδιωτικού ΚΤΕΟ με την άριστη τεχνική κατάρτιση τους, σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα τεχνικού ελέγχου, διασφαλίζουν την εγκυρότητα της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου στα οχήματα. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων είναι πλήρως εκσυγχρονισμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. To μηχανογραφικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο, εγγυάται την αδιάλειπτη επικοινωνία του ΙΚΤΕΟ με τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών.
 
Πιστοποιήσεις
Επιδίωξη της εταιρείας Ι.ΚΤΕΟ Αφοί Γιαννακάκη είναι ο συνεχής έλεγχος και ή συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει, για το σκοπό αυτό υλοποίησε την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 : 2008, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις τεκμηριωμένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, ώστε να πληρούνται όλα τα καθιερωμένα κριτήρια και προδιαγραφές, όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας, αλλά και του Ι.ΚΤΕΟ ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι για την ποιότητα που έχουν τεθεί.